Visi nors kartą gyvenime esame susidūrę su sąvoka – buhalterinė apskaita. Deja, ne visi žinome, kas tai yra. Žinoma, tai susiję su buhalterija, tačiau tai daug daugiau. Buhalterinė apskaita yra ūkinių operacijų, įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema. Ji skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinės apskaitos paskirtis – pranešti įmonės finansinę informaciją įvairiems suinteresuotiems asmenims.

Apskaitos tvarkymą galima skirstyti į dvi sritis. Pirmoji – finansinė buhalterinė apskaita – tai apskaitos sritis, skirta paruošti finansinį balansą tiems, kurie yra atsakingi už sprendimų priėmimą. Bet koks asmuo, turintis įmonę, dažnai susiduria su šio tipo apskaita. Vadybos bei kaštų buhalterinė apskaita – tai antroji apskaitos sritis, skirta aprūpinti įmonės vadovus ir vadybininkus informacija, reikalinga vadybos sprendimams priimti. Mažesnių verslų vadovai su šia užduotimi susidoroja patys, bet didesnės įmonės samdo vadybininkus ir buhalterinės apskaitos įmones, kad atliktų šias operacijas už jas.

Buhalterinė apskaita yra kasdienis dalykas įmonės vadovams, vadybininkams ir bet kuriems asmenims, atsakingiems už sprendimų priėmimą versle. Buhalterinė apskaita reikalinga vedant įmonės ataskaitas, statistiką, pasiekimus ir t. t. Tai yra gyvybiškai svarbi dalis kiekvienai įmonei, kuri nori matyti savo pasiekimus.

Buityje ir kasdieniniame gyvenime ši sritis nėra tokia svarbi žmogui, kuris neturi savo verslo, tačiau norint apskaičiuoti savo išlaidas ir pajamas kartais prireikia tam tikrų įgūdžių iš finansinės buhalterinės apskaitos.

Buhalterinė apskaita

Buhalterinėje apskaitoje persipina nemažai sričių. Vis dėlto, pagrindas yra ekonomika, teisė ir šiek tiek verslo vadybos. Norint gerai atlikti buhalterinę apskaitą, reikia išmanyti šias sritis, kad nepažeistum įstatymų bei etiškai ir kokybiškai atliktum šį darbą. Biudžetinė įstaiga taip pat gali atlikti apskaitą, tačiau daugiau iš teisinės / juridinės pusės.

Kartais vesti buhalterinę apskaitą yra itin sunku, todėl tam yra skirtos buhalterinės ir apskaitos įmonės. Įmonės profesionaliai atliks darbą už jus, pateiks tikrą ir objektyvią informaciją ir palengvins jums darbą už nedidelius pinigus. Pavyzdžiui, įmonės gali atlikti vadybos ir kaštų apskaitas kiekvieną mėnesį. Paskaičiavus laiko ir pinigų santykį, galima matyti, kad samdyti įmones apsimoka labiau, nei daryti apskaitą pačiam.

Buhalterinė apskaita yra labai svarbi verslo dalis. Buhalterinė apskaita yra tarsi įmonės atspindys, kuris nusako apie įmonės finasinę būklę, pelną, bei pelningumo rodiklius. Žmogus, suptrantantis apie buhalterinę apskaitą, pažiūrėjas į jos finansines ataskaitas gali pasakyti ar įmonė likvidi ar ne, koks jos bendrasis ir grynasis pelningumas, kokie įsipareigojimų rodikliai. Verslininkasms, įmonės vadovams turėti bendrą suvokimą šioje srityje privaloma, kadangi tai yra indėlis į įmonės valdymą.

Norėdami gauti daugiau patarimų apie mokesčių optimizavimą, kreipkitės į mus tel: +370 687 19014 arba el. p. [email protected]